Labøllegaard - Økologisk - Biodynamisk jordbrug

JORDEN OG KO'en

BINDER CO2'en

Jordanalyser

Vi har anvendt Albrechtsanalyser til at bestemme indholdet af kulstof, selve jordprøverne er foretaget med ATV i 20cm dybde, hver boring har GPS kordinat, 1 prøve pr. jordstykke som er taget 16 forskellige steder på hvert jordstykke, se kort,

Prøven er efterfølgende sendt til ISO certificeret laboratorium i England, NRM Swaffham.

Denne metode anvendes i lande uden for Danmark, lande hvor man i flere år har betalt landmænd for at opbygge kulstof i jorden, blandt andet i Tyskland og Østrig.

Kvæg opbygger en sund jord

Når man kigger på de enkelte jordstykker, ser man at jordstykke 8-0 har klaret sig meget dårligt i forhold til de andre. Både stykke 4-0 og 8-0 er konventionel jord vi har forpagtet i 2016/2017 og omlagt til biodynamisk jord . Begge stykker havde den gang et humusindhold på omkring 1,60%.

De 2 jordstykker er fra vores side behandlet ens, dog på et punkt er de forskellige, jordstykke 8-0 har der aldrig gået kvæg på, her laver vi kun vinterfoder.

Kvæg, et vigtigt element ved kulstofopbygning i jorden.

Mark ID

Areal

2016/2017

Kulstof T /ha

2019/2020

Kulstof T / ha

Opbygget

kulstof  T /ha

Opbygget

kulstof stykket

Opbygnings

periode

Opbygget

pr. år

Jordstykke 1-0

0,50 ha

55 tons/ha

se analyse

Jordstykke 2-0

0,90 ha

41 tons/ha

se analyse

55 tons/ha

se analyse

14 tons/ha

12,60 tons i alt

38 måneder

3,98 tons

Jordstykke  4-0

1,00 ha

30 tons/ha

se analyse

42 tons/ha

se analyse

12 tons/ha

12,00 tons i alt

36 måneder

4,00 tons

Jordstykke  5-0 + 6-0

1,54 ha

59 tons/ha

se analyse

84 tons/ha

se analyse

25 tons/ha

38,50 tons i alt

29 måneder

15,93 tons

Jordstykke 8-0

1,23 ha

32 tons/ha

se analyse

35 tons/ha

se analyse

3 tons/ha

3,69 tons i alt

26 måneder

1,70 tons

Jordstykke 10-0

3,66 ha

29 tons/ha

se analyse

Jordstykke 11+12-0

3,33 ha


AREAL I ALT

12,16 ha


I alt opbygget


 2016 til 2019 kulstof pr. år


25,61 tons

Klimahandlingsplan 2020

Udarbejdet i april 2020 i samarbejde med Økologisk Landsforening, udledning af CO2 fra kvæg og produktion. Se klimahandlingsplan her

Opbygget kulstof pr. år

i perioden 2016-2019

CO2 binding pr. tons kulstof

Bunden CO2 i jorden pr. år

Metagas udledning

fra kvæget

Forbrug energi og foderproduktion

Klimaløsning

Labøllegaard pr. år

25,61 tons

3,67 tons CO2

93,99 tons CO2

- 19 tons CO2

- 11 tons CO2

63,99 tons co2 pr. år